ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 มี.ค. 64 ถึง 20 ก.พ. 64 เข้าค่ายลูกเสือ
23 ก.พ. 64 ถึง 24 ก.พ. 64 กิจกรรมกีฬาสีภายใน
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ/ชุดกีฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
18 ก.พ. 64 จัดอบรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ/ชุดนักเรียน งานแนะแนว