สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
           เป็นพระธาตุกลางน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่ของอำเภอท่าปลา ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ ใต้พื้นน้ำ  มีลายตาอ้อยเกาะติดด้วยลายสาหร่ายทั้งด้านซ้าย และขวา ใต้ภาพมีชื่อ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ