คณะผู้บริหาร

นางสาวรสสุคนธ์ อินชัยเขา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0899608920
อีเมล์ : Email:rossukhon2559@gmail.com

นางศศิมาพร ท่าสะอาด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 089-8999154
อีเมล์ : sa.2523@hotmail.com