กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายศรัญญู ธัญญา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายศราวุฒิ หลวงนวน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0890128356
อีเมล์ : sarawut@tpu.ac.th

นางสาวจุฑาทิพย์ พรมมี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0946103517

นายสิทธิพล ขระสุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายปฏิพันธ์ เมฆี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0872009679