กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอิสราวุฒิ เอกนันทา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : Israwut@tpu.ac.th

นายครรชิต ใจกลม

นางขวัญจิตร กิ่งกัลยา

นายชัชวาลย์ บัวริคาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0635892650
อีเมล์ : chutchawarn@tpu.ac.th

นายอัศวิน วงศ์พุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0956972233
อีเมล์ : atsawin.w@tpu.ac.th