กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายณรรฐพงษ์ แย้งจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0816034044
อีเมล์ : nuttapong@tpu.ac.th

นางสาวนาริน เกิดศิลป์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0899606528
อีเมล์ : narin@tpu.ac.th

นายภานุพงศ์ ซ้อนสมบัติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0806829661
อีเมล์ : panupong@tpu.ac.th