ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา 2565
        วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดร.รสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
นางศศิมาพร ท่าสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลาการกรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกปีการศึกษา2565 เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ
ไปเผยแพร่แก่ครอบครัว และบุคคลอื่นได้ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ เดินรณรงค์ ผู้อำนวยการ
กล่าวเปิดงานและให้ความรู้แก่นักเรียน แจกแผ่นพับใบปลิว สภานักเรียนให้ความรู้และตอบคำถามแจกรางวัล  นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือและยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง(วัดท่าปลา, สถานีตำรวจภูธรท่าปลา และที่ว่าการอำเภอท่าปลา) 
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2565,15:07   อ่าน 334 ครั้ง